Alternativ

Panel

Inledning

Paneler – för ett komplett badkar.  I droplistan till höger under Välj produkt finns alla olika varianter.

Har valet av badkar inte fallit på en fristående modell och inbyggnad inte heller är ett alternativ, så behövs det paneler. Det finns några olika varianter beroende på behovet man har. Exempelvis så räcker det med en frontpanel om badkaret står i en nisch. Är badkaret däremot placerat i ett hörn så är ett s.k. L-panel ett rekommenderat alternativ. Den är som namnet säger format som ett L och sträcker sig runt badkarets front och gavel och ger en mer enhetlig lösning med färre skarvar.